wróć do Login

Warunki użytkowania
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne
Bollmann & Partner ponosi odpowidzialność wyłącznie za sporządzane, publikowane i rozpowszechniane przez siebie treści. Regulamin dotyczy treści informacji zamieszczonych na domenie właściwej www.galimatias.net jak i na wszystkich przynależących do tej domeny subdomenach.

§ 2 Prawo autorskie Galimatias Lingua
Zarówno program multimedialny jak i również do niego należąca cała dokumentacja chronione są prawem autorskim firmy Bollmann & Partner oraz współpracujących z nią nad tym projektem osób trzecich. Jakikolwiek dostęp do kodów źródłowych oprogramowania jest kategorycznie zabroniony.  

§ 3 Konto użytkownika, hasło i zabezpieczenia
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność hasła lub/ i danych konta. Ponadto użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z użyciem jego konta. Zabronione jest przekazywanie przez użytkownika danych dostępu do konta osobom trzecim lub przyzwalanie do korzystania z Galimatias Lingua osobom trzecim, bądź jakiekolwiek udostępnianie im takich danych.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków w trybie natychmiastowym użytkownikowi zostanie odebrane pozwolenie do korzystania z publikacji. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do zniszczenia wszystkich zgranych przez siebie lub wydrukowanych materiałów. Firma Bollmann & Partner  zastrzega sobie prawo wszczęcia w takiej sytuacji postępowania prawnego.
W przypadku zagubienia danych dostępu, stwierdzenia lub podejrzewania wykorzystywania danych konta przez osoby trzecie, użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadamiać o tym firmę Bollmann & Partner.

§ 4 Odpowiedzialność
Bollmann & Partner nie ponosi odpowiedzialności za treści i programy, rozpowszechnione na stronie internetowej Galimatias Lingua, jak i również za szkody, które powstały z tego tytułu. Odpowiedzialność dotyczy wszystkich rodzajów szkód, w szczególność takich, które powstały na skutek błędu, opóźnienia lub przerw w przekazie, zakłóceń urządzeń technicznych, niewłaściwych treści, utraty lub skasowania danych, wirusów lub innych szkód, które mogłyby mieć miejsce podczas korzystania z niniejszego oprogramowania.
Bollmann & Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, bezbłędność, legalność i funkcjonalność storn internetowych podmiotów trzecich, połączonych z Galimatias Lingua. Połączone linkami strony ponoszą w pełni odpowiedzialność za siebie.

§ 5 Ochrona danych
Firma Bollmann & Partner zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych. Użytkownik zgadza się na zapisywanie danych przez Bollmann & Partner jedynie w celu realizacji zlecenia. Dane użytkownika traktowane są poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim.

§ 6 Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki użytkowania jak i cały stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a firmą Bollmann & Partner podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Bezskuteczność lub nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków nie powoduje bezskuteczności i nieważności wszystkich warunków.

 

Frankfurt (Oder), 2007

wróć do Login

 
 

Życzymy Państwu powodzenia, przyjemności i satysfakcji przy uczeniu się języka niemieckiego metodą GALIMATIAS Lingua.

Viel Spaß und viel Erfolg!

Zespół GALIMATIAS

 

 

© 2005 Bollmann & Partner • Impressum • HomePage